Atom kluczem do stabilności systemu energetycznego Polski

Facebook
Twitter
LinkedIn

Energetyka jądrowa wraz z odnawialnymi źródłami energii będzie głównym elementem struktury wytwarzania energii w Polsce w kolejnych dekadach. Dla stabilności dostaw energii znaczenie mają zarówno wielkoskalowe elektrownie atomowe, jak i program małych modułowych reaktorów.

O przyszłości energetyki jądrowej, stanie przygotowań takich inwestycji i uwarunkowaniach realizacji poszczególnych projektów dyskutowali uczestnicy Atom dla Polski (Nuclearconference.pl). Wydarzenie odbyło się 19 września 2023 roku w Warszawie. Zorganizowali je Klub Energetyczny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Energetyki.

Trzy projekty jądrowe

Energetyka atomowa może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Zapewni też dostawy stabilnej energii po akceptowalnej cenie. Inwestycje w energetykę jądrową to projekty o dotąd niespotykanej w Polsce skali. Na budowie pierwszej elektrowni może pracować 8 tys. osób. Do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej będzie potrzebnych ponad 50 tys. osób.

Najbardziej zaawansowane prace toczą się wokół inwestycji planowanej na Pomorzu. Realizuje ją należąca do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wraz z partnerem technologicznym, którym jest koncern Westinghouse.

Druga elektrownia wielkoskalowa powstanie z kolei w Wielkopolsce. Projekt realizuje Polska Grupa Energetyczna wraz z należącą do Zygmunta Solorza prywatną spółką energetyczną – ZE PAK. Ich partnerem technologicznym jest koreański koncern KHNP.

Nie rozstrzygnięto natomiast jeszcze tego, kto będzie dostawcą technologii kolejnej elektrowni atomowej, która ma być zbudowana także w głębi kraju. O ten kontrakt walczy francuski koncern EDF. Francuzi uzupełnili ofertę na wielkoskalową elektrownię jądrową także o projekt SMR o mocy 340 MW. W tej sprawie EDF podjął współpracę z Respect Energy w Polsce.

Dowiedz się więcej..

Energetyka jądrowa w świetle nowego PEP 2040

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych zagadnień z sesji inauguracyjnej pt. „Energetyka jądrowa w świetle nowego PEP 2040”.

 • Zaawansowanie prac inwestycyjnych: Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały o statusie realizacji projektu. Spółka oczekuje na decyzje środowiskowe i lokalizacyjne po zakończeniu konsultacji z krajami przeciwnymi energetyce jądrowej. Finalizuje też negocjacje z Westinghouse i Bechtel w kwestii projektowania.
 • Kluczowe aspekty inwestycji: Udział polskich firm przy realizacji inwestycji tzw. poziom local content będą równie ważne jak poces uzyskiwania pozwoleń. Konieczne jest zaplanowanie szczegółowej strategii we współpracy z Ministerstwem Klimatu. Celem jest koordynacja w zakresie kształcenia kadr dla sektora jądrowego. 
 • Wzrost znaczenia atomu w kontekście kryzysu energetycznego w Europie. Wielkoskalowa energetyka i małe modułowe reaktory będą wykorzystywane do dekarbonizacji sektora energetycznego i ciepłownictwa. Miks małego i dużego atomu dają potencjał na obniżenie kosztów energii i ciepła.
 • SMR jako uzupełnienie: Małe modułowe reaktory będą komplementarną technologią do dużych elektrowni jądrowych. Wśród korzyści ich wykorzystania wymieniano: mniejszy obszar potrzebny do budowy, tempo realizacji i niższe koszty. 
 • Wyzwania sieciowe dla rozwoju energetyki jądrowej: Konieczny jest rozwój infrastruktury przesyłowej, by realizować Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Planowana aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ma uwzględniać wytyczne dotyczące technologii SMR.

Dowiedz się więcej..

Pozyskiwanie kadr i współpraca uczelni z biznesem

Zapewnienie zaplecza naukowego i odpowiednio wykwalifikowanych kadr, nie tylko w zakresie energetyki jądrowej, ale w różnych dziedzinach, to także wyzwanie w realizacji polskiego programu jądrowego.

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych zagadnień z sesji pt. „Pozyskiwanie kadr i współpraca uczelni z biznesem”.

 • Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej: Uczelnie dostosowują programy edukacyjne do potrzeb sektora jądrowego, reagując na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
 • Współpraca uczelni z biznesem: Inicjatywy takie jak kursy zarządzania w energetyce jądrowej czy elastyczne programy studiów mają na celu zbliżenie uczelni do potrzeb przemysłu jądrowego.
 • Rozwój kompetencji w branży: Trudności w zdobyciu wykwalifikowanej siły roboczej są wyzwaniem. Jednak programy interdyscyplinarne i współpraca z przemysłem mogą wzmocnić kompetencje kadry z różnych dziedzin. 

Dowiedz się więcej…

Finansowanie rozwoju energetyki jądrowej

Optymalny model finansowania budowy energetyki jądrowej w Polsce, szczególnie tej wielkoskalowej będzie mieć kluczowe znaczenia dla całego jej rozwoju.

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych tez z sesji pt. „Finansowanie rozwoju energetyki jądrowej”.

 • Kluczowa rola finansowania elektrowni jądrowych: Skarb Państwa będzie kluczowym graczem w finansowaniu ze względu wartość inwestycji rzędu 70 mld dolarów do 2050 roku. Takiego rzędu wydatki wiążą się z realizacją w 12 – 13 GW mocy w energetyce jądrowej.
 • Ryzyko związane z budową: Zmiana modeli biznesowych może zwiększyć ryzyko inwestycyjne. Wśród głównych wyzwań wskazano przekroczenie budżetu i harmonogramu.
 • Innowacyjne modele finansowania: Kontrakt różnicowy dla atomu – podobny do tego zastosowanego w Wielkiej Brytanii – mógłby obniżyć koszty i ryzyka. Wśród korzyści wskazano – tańszą energię dla odbiorców. Głównym wyzwaniem dla rozwoju energetyki jądrowej jest dostęp do kadry i materiałów.

Dowiedz się więcej…

Budowa infrastruktury

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej i zaplecza logistycznego to podstawowe elementy sprawnej budowy elektrowni jądrowych, przy czym w Polsce będzie to dodatkowa korzyść poprzez zaangażowanie i udział krajowych przedsiębiorców.

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych zagadnień z sesji pt. „Budowa infrastruktury

 • Infrastruktura kluczem do sukcesu: Efektywna budowa elektrowni jądrowych w Polsce wymaga solidnej infrastruktury logistycznej. Krajowi przedsiębiorcy mogą odnieść korzyść zaangażowaniem w ten proces.
 • Współpraca i harmonogram dostaw: Odpowiednie partnerstwa oraz precyzyjne planowanie dostaw są kluczowe. Polskie Elektrownie Jądrowe skupiają się na efektywnej organizacji dostaw sprzętu.
 • Rozwój infrastruktury i współpracy międzynarodowej: Rozwijanie technologii i infrastruktury jądrowej wymaga międzynarodowej współpracy. Polskie firmy mają potencjał, by stać się kluczowymi dostawcami usług i technologii dla sektora atomowego.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności  na stronie klubenergetyczny.pl/polityka-cookies/